Projects

Sistemas de Comunicaciones Móviles Profesionales de Banda Ancha

Data Inici Projecte

gen.-2007

Responsable del Projecte UPC

Oriol Sallent

Data Final Projecte

des.-2010

Col·laboradors Projecte UPC

Ramon Agusti
Ramon Ferrus
Jordi Perez-Romero

El projecte TelMAX porta a terme la recerca d'un nou concepte de sistema de comunicacions cel·lulars, adaptat a l'entorn mòbil, que proporcioni serveis de connectivitat IP de banda ampla, amb gestió de la qualitat de servei, garantint el manteniment sense interrupció de les comunicacions en curs i amb suport per a la implementació de serveis professionals de veu, vídeo i dades.

El projecte, emmarcat principalment en l'àmbit de les comunicacions de banda ampla orientades a usuaris professionals, pretén establir les bases de la propera generació de sistemes de ràdio mòbil professional. Primer des d'una perspectiva de complement a les xarxes de banda estreta que actualment presten servei, i posteriorment com un complet reemplaçament dels sistemes existents cap a una arquitectura més oberta, més flexible, millor interconectable i amb les mateixes garanties de robustesa, fiabilitat i disponibilitat que caracteritzen els sistemes professionals.

Lloc Web del Projecte: http://www.proyectotelmax.es/

Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. TSC.
UPC . Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech