Activitats de Recerca

Des del 1992 el grup GRCM ha treballat en arquitectures de sistemes sense fils 2G/3G/4G i protocols de xarxa, interconnexió, planificació i implementació de xarxes ràdio, disseny d'interfícies ràdio (capes 1, 2 i 3) i estratègies de gestió de recursos ràdio per garantir la qualitat de servei en xarxes d'accés ràdio heterogènies. La seva experiència en recerca també s'expandeix a les diferents formes d'assignació dinàmica i repartiment de l'espectre, la ràdio cognitiva i funcions cognitives de la xarxa, així com les xarxes sense fils autònomes i auto-organitzatives.

Metodològicament, el grup ha desenvolupat plataformes de simulació estàtiques i dinàmiques a nivell de sistema per tecnologies heterogènies, emuladors en temps real que garanteixen la QoS d'extrem a extrem per aplicacions reals basades en IP, plataformes de demostració basades en DSPs i FPGAs, plataformes i campanyes de mesures d'ocupació de l'espectre, juntament amb els models teòrics i l'ús d'eines de planificació i drive-test comercials quan ha estat necessari.

Tota aquesta investigació s'ha desenvolupat en diferents projectes de recerca nacionals i europeus. En aquest camp s'han produït més de 300 documents tècnics i diverses tesis doctorals.

darrera modificació: Dec-2013
Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. TSC.
UPC . Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech