Ferran Casadevall

UPC-TSC

 

Campus Nord

 

C/Jordi Girona, 1-3

 

08034 Barcelona, Spain

 

Despatx: D4-108

 

Telèfon: 93 401 65 24

 

Email: ferranc@tsc.upc.edu

 

Fernando J. Casadevall va rebre els graus d'Enginyer de Telecomunicacions i doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Espanya, al 1977 i 1983, respectivament. Actualment és Catedràtic del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. Després de graduar-se, es va dedicar a tècniques d'equalització per als sistemes digitals de fibra òptica. També ha treballat en el camp de les comunicacions digitals amb especial èmfasi en la ràdio digital i el seu funcionament en condicions de propagació multitrajecte.

 

En els últims deu anys, ha estat centrat principalment en l'anàlisi del comportament i el desenvolupament de sistemes digitals de ràdio mòbils. En particular, els seus interessos en la investigació inclouen els sistemes de comunicació cel·lular i personal, el disseny de transceptors multicamí (incloent les tècniques de Software Radio), la gestió de la Mobilitat i dels Recursos Radio, i els problemes de QoS d'extrem a extrem. Durant els últims deu anys ha participat en més de vint projectes d'investigació finançats per organitzacions públiques i privades. En particular, va participar en els projectes d'investigació CODIT i ATDMA del programa RACEII, i RAINBOW del programa ACTS. En el context del cinquè Programa Marc Europeu va participar en els projectes IST: WINEGLAS, CAUTION++ i ARROWS, essent l'investigador principal d'aquest últim. El Dr. Casadevall és actualment el gerent de projecte EVEREST del STREP-IST i també està participant en la Xarxa d'Excel·lència NEWCOM. Ha publicat un centenar d'articles tècnics en conferències i revistes internacionals. Entre octubre de 1992 i gener de 1996 va ser el responsable de l'Àrea de Tecnologies de la Informació a l'Agència Nacional d'Avaluació i Prospectiva (Consell d'Investigació nacional espanyol).

 

 

darrera modificació: Feb-2014

Conferencies Ferran Casadevall

K. Koutlia, A. Umbert, R. Riggio, I. Vila, F. Casadevall , A new RAN slicing strategy for multi-tenancy support in a WLAN scenario , 4th IEEE Conference on Network Softwarization (NetSoft) , Montreal (Canada) ,
25/jun/2018 to 29/jun/2018


K. Koutlia, A. Umbert, S. Garcia, F. Casadevall , RAN slicing for multi-tenancy support in a WLAN scenario , IEEE Conference on Network Softwarization (NetSoft) , Bologna (Italy) ,
03/jul./2017 to 07/jul./2017
, DOI: 10.1109/NETSOFT.2017.8004254


A. Umbert, F. Casadevall, E. Rodríguez , An outdoor TV band radio environment map for manhattan like layout , The Thirteenth International Symposium on Wireless Communication Systems (ISWCS-2016) , Poznan( Polonia) ,
20/set./2016 to 23/set./2016


Llibres Ferran Casadevall

E. Bezerra-Rodrigues,F. R. M. Lima, F. Casadevall, F. Rodrigo-Cavalcanti , Resource Allocation and MIMO for 4G and Beyond. Chapter 4 “Capacity, Fairness, and QoS Trade-Offs in Wireless Networks with Applications to LTE" , Llibres , 2013 , Springer , 157 , 211 , ISBN: 978-1-4614-8056-3 , DOI: 10.1007/978-1-4614-8057-0_4)


M. López-Benitez, F. Casadevall , Cognitive radio and its application for next generation cellular and wireless networks. Chapter 2 “Spectrum usage models for the analysis, design and simulation of cognitive radio networks , Llibres , 2012 , Springer , 27 , 73 , ISBN: 978-94-007-1826-5


R. Agustí, F. Bernardo, F.Casadevall, R. Ferrús, J.Pérez-Romero, O. Sallent, , LTE: Nuevas tendencias en comunicaciones móviles , Llibres , 2010 , Fundación Vodafone España , ISBN: 84-934740-4-5


Pàgines

Revistes Ferran Casadevall

Journals 2017

A. Kliks, P. Kryszkiewicz, A. Umbert, J. Pérez-Romero, F. Casadevall, L. Kulacz , Application of Radio Environment Maps for Dynamic Broadband Access in TV Bands in Urban Areas , IEEE Access , set.-2017 , Vol: 5 , pp: 19842 - 19863 , DOI: 10.1109/ACCESS.2017.2751138


M. López Benítez, F. Casadevall , Space-dimension models of spectrum usage for cognitive radio networks , IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY , gen.-2017 , Vol: 66 , Nº: 1


Journals 2016

M. López-Benítez, J. Lehtomäki, K. Umebayashi, F. Casadevall , Smart Spectrum Technologies for Mobile Information Systems , Mobile Information Systems , set.-2016 , https://www.hindawi.com/journals/misy/si/871539/


Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. TSC.
UPC . Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech