Anna Umbert

foto_carnet_anna_2

UPC-TSC


Campus Nord


C/Jordi Girona, 1-3


08034 Barcelona, Spain


Despatx: D4-114


Telèfon: 93 401 71 95


Email: annau@tsc.upc.edu

 


Anna Umbert va rebre el grau d'Enginyera de Telecomunicació per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Espanya, el 1998. El 2004 va obtenir el grau de Doctora al Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions de la UPC. La seva tesi doctoral ha contribuït al disseny de l'arquitectura de xarxa per a la integració dels serveis de paquets en el sistema UMTS, com és coneix el sistema de comunicacions mòbils de 3G a Europa. El seu projecte final de carrera tracta d'un emulador de canal ràdio basat en models ocults de Markov.


Des de gener de 1999 fins agost de 2001 va tenir una beca del "Comissionat per a Universitats i Recerca" de la "Generalitat de Catalunya". El 2001 es va incorporar al Grup d'Investigació en Comunicacions Mòbils (GRCM), pertanyent al Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions de la UPC com a professora associada, i al 2006 va passar a professora col.laboradora permanent que és el seu estatus actual.


Des de 1997 ha participat en diversos projectes finançats per organitzacions públiques i privades. En particular, va participar en els projectes europeus: RAINBOW, WINEGLAS, CAUTION++, ARROWS, EVEREST i AROMA, i en les xarxes d'excel · lència NEWCOM i NEWCOM++. Els seus interessos de recerca es centren en les tècniques ràdio per paquets, els recursos ràdio, la qualitat de servei i la gestió de la mobilitat en el context de sistemes heterogenis de comunicacions mòbils i l'accés dinàmic a l'espectre en el context de les xarxes de ràdio cognitiva. També va participar en l'organització del congrés internacional IEEE VTC a la primavera de 2009 i del congrés internacional PIMRC IEEE 2004.


Des de setembre de 2001 ha impartit l'assignatura d'Emissors i Receptors de la UPC (ETSETB-Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona) i ha estat professora i coordinadora del laboratori del master de Comunicacions Mòbils.

darrera modificació: Feb-2014

Conferències

I. Vilà, O. Sallent, A. Umbert, J. Pérez-Romero , Guaranteed Bit Rate Traffic Prioritisation and Isolation in Multi-tenant Radio Access Networks , IEEE International Workshop on Computer-Aided Modeling Analysis and Design of Communication Links and Networks (IEEE CAMAD 2018) , Barcelona(Spain) ,
17/set./2018 to 19/set./2018


K. Koutlia, A. Umbert, R. Riggio, I. Vila, F. Casadevall , A new RAN slicing strategy for multi-tenancy support in a WLAN scenario , 4th IEEE Conference on Network Softwarization (NetSoft) , Montreal (Canada) ,
25/jun/2018 to 29/jun/2018


A. Umbert, O. Sallent, J. Pérez-Romero, J. Sánchez-González, D. Collins, M. Kist , An Experimental Assessment of Channel Selection in Cognitive Radio Networks , 14th International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI-2018) - 3rd Workshop on 5G - Putting Intelligence to the Network Edge (5G-PINE) , Rhodes(Greece) ,
25/maig/2018 to 27/maig/2018
, pp: 1 - 10 , DOI: 10.1007/978-3-319-92016-0


Revistes

Journals 2017

A. Kliks, P. Kryszkiewicz, A. Umbert, J. Pérez-Romero, F. Casadevall, L. Kulacz , Application of Radio Environment Maps for Dynamic Broadband Access in TV Bands in Urban Areas , IEEE Access , set.-2017 , Vol: 5 , pp: 19842 - 19863 , DOI: 10.1109/ACCESS.2017.2751138


Journals 2016

A. Raschellà, A. Umbert , Implementation of Cognitive Radio Networks to evaluate Spectrum Management Strategies in real-time , Journal Name , Computer Communications (2016) , abr.-2016 , Vol: 79 , pp: 37 - 52 , DOI: 10.1016/j.comcom.2015.11.009


Journals 2015

J. Pérez-Romero, A. Raschellà, O. Sallent, A. Umbert , A Belief-based Decision Making Framework for Spectrum Selection in Cognitive Radio Networks , IEEE Transactions on Vehicular Technology , des.-2015 , DOI: 10.1109/TVT.2015.2508646


Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions. TSC.
UPC . Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech